Kwaliteit grondwater in het Gooi scherper in beeld

15 maart 2016 – Nieuwsartikel

Om de natuur, het zwemwater en het drinkwater te beschermen, houdt de provincie de kwaliteit van het grondwater in het Gooi nauwlettend in de gaten.

Eén van de maatregelen is een nieuw regionaal meetnet van ruim 92 meetpunten, waarmee tot zo’n 180 meter diep in de grond verontreinigingen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Met de plaatsing van de laatste peilbuis is dit nieuwe ‘gebiedsmeetnet’ klaar voor gebruik.

Waar voorheen op individuele locaties grondwatermonsters werden genomen, wordt dit nu op meerdere vaste locaties in de natuur en het stedelijk gebied in samenhang gemeten. Deze maatregel komt voort uit het grondwatergebiedsplan ‘Grondwaterbeheer het Gooi’. Hierin staan afspraken om verontreinigd grondwater te beheren. 

Oorzaken

In het verleden waren er in het Gooi veel chemische wasserijen en metaalbewerkende bedrijven die hun sporen hebben nagelaten in de bodem. Op veel locaties is inmiddels de bron van de verontreiniging verwijderd en de bodem gesaneerd, maar het diepere grondwater is nog wel verontreinigd. In het grondwatergebiedsplan zijn alle grondwaterverontreinigingen in het Gooi in kaart gebracht en zijn er al grote stappen gemaakt om de verontreinigingen te beheren. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar de partijen willen de verontreinigingen wel in de gaten blijven houden.  

Grondwaterbeheer ‘t Gooi is een samenwerkingsverband tussen de drinkwaterbedrijven Vitens en PWN, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren en Wijdemeren, het ministerie Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Met vragen kan contact opgenomen  worden met het provinciale Servicepunt, 0800- 0200600 (gratis) of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Meer informatie is ook te vinden op www.gwbeheergooi.nl.

 

Over dit artikel

Laatst bijgewerkt 15 maart 2016

Reageer op dit bericht

De volgende velden zijn niet (juist) ingevuld:

Bron: Provincie