Onderzoek naar bestuurskracht gemeenten Gooi en Vechtstreek

31 maart 2016 – Nieuwsartikel

In opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en in overleg met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek wordt komende zomer onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in deze regio.

Er wordt naar gestreefd dat de gemeenteraden in september de resultaten van het onderzoek kunnen bespreken.

In december vorig jaar hebben GS een voorstel gedaan over de onderzoeksopzet naar de bestuurskracht van de gemeenten. Daarop hebben de gemeenten gereageerd. Dit heeft geleid tot een aangepaste onderzoeksopzet, die begin maart is besproken met de burgemeesters van de betreffende gemeenten.
Het bestuurskrachtonderzoek is onder meer bedoeld om te weten of de gemeenten voldoende in staat zijn wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteitsniveau zijn. Het gaat om onderzoek naar een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp en naar de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Ook kijkt het onderzoek naar de bestuurskracht van de regio als geheel.

Jack van der Hoek, gedeputeerde bestuurlijke samenwerking: “Ik ben blij dat de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek samen met de provincie dit onderzoek gaan uitvoeren om te bezien hoe de gemeenten hun bestuurskracht kunnen versterken ten behoeve van hun werkzaamheden en dienstverlening aan hun inwoners.”

Voor het onderzoek wordt een begeleidingscommissie ingesteld, waarvan de provincie als voorzitter optreedt en waarin de betrokken gemeenten deelnemen. De begeleidingscommissie maakt eind april een keuze uit de offertes en concludeert of kan worden verwacht dat er een kwalitatief deugdelijk onderzoek wordt opgeleverd binnen het gestelde tijdpad.

De Utrechtse gemeente Eemnes, die ambtelijk samenwerkt met de Noord-Hollandse gemeenten Laren en Blaricum (BEL-gemeenten), wordt niet in het onderzoek betrokken. Eemnes gaat een dialoog met de bevolking voeren voordat zij besluit over volgende stappen.

Blaricum, dat in plaats van een bestuurskrachtonderzoek nu voorrang wilde geven aan het intensiveren van de samenwerking van de BEL-gemeenten met de gemeente Huizen, wordt wel in het onderzoek betrokken, omdat GS een zo compleet mogelijk overzicht wil krijgen van de bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek en om dan eventuele vervolgstappen in de bestuurlijke ontwikkeling te kunnen bepalen.
Eerder is met Weesp afgesproken dat het zelf een bestuurskrachtonderzoek zal doen. Met Weesp is besproken dat de vragen van het regionale bestuurskrachtonderzoek in dit onderzoek worden opgenomen en de planning van beide onderzoeken worden op elkaar afgestemd.

De nieuwe gemeente Gooise Meren, die per 1 januari van dit jaar is gevormd door de samenvoeging van Bussum, Muiden en Naarden, is niet in het onderzoek betrokken.

De onderzoeksvragen zijn hier te downloaden.

Over dit artikel

Laatst bijgewerkt 31 maart 2016

Reageer op dit bericht

De volgende velden zijn niet (juist) ingevuld:

Bron: Provincie