Bedenker ‘OogMerkvariant’ in gesprek met projectteam HOV in ’t Gooi

28 april 2016 – Nieuwsartikel

Het projectteam HOV in ’t Gooi heeft op 26 april 2016 een toelichting gekregen op de ‘OogMerkvariant’ van Blaricummers Peter van Rietschoten (fotoblogger Oog op Blaricum) en Cees Visser.

Zij hebben een haltevariant voor de HOV bedacht die volgens hen op het Merktracé twee maal 50 seconden tijdwinst zou kunnen opleveren. Van Rietschoten presenteerde het idee eerder al aan Blaricumse raadsleden.

Projectleider en omgevingsmanager van het project HOV in ’t Gooi ontvingen Peter van Rietschoten, Cees Visser en Rink Jan Slotema (bewonerscollectief Byvanck) vandaag naar aanleiding van het gesprek dat eerder plaatsvond tussen bewonerscollectief Byvanck, Initiatiefgroep tegen busbaan Huizen en gedeputeerde Elisabeth Post. In dit gesprek is aangegeven dat de Stuurgroep geen onderzoeken meer doet naar nieuwe varianten. Het staat gemeenten en andere partijen vrij om varianten te onderzoeken, hetgeen recentelijk nog door de gemeente Blaricum is gedaan. De bedenkers van de ‘OogMerkvariant’ hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun variant toe te lichten en te bespreken.

HOV-waardig

Na de toelichting en een korte bespreking, is aangegeven dat het project geen verder onderzoek gaat doen naar de besproken variant en deze niet meeneemt in de Stuurgroep. Naast mogelijke voordelen, zijn er diverse kanttekeningen te maken bij deze variant. Het project verwacht dat deze variant naar verwachting niet HOV-waardig is in de toekomst, door de verwachte toename van verkeer op ‘t Merk en op de Stichtseweg. Daarnaast gaat de overstapfunctie op halte Carpoolplaats grotendeels verloren en is de bereikbaarheid voor minder validen een stuk slechter.

Standpunt

De provincie heeft de gemeente Huizen een oplossing voorgelegd om uit de discussie te komen; het meerijden over het Meent. Zolang hiermee de R-netnormen worden gehaald, wat volgens het onderzoek afgelopen zomer mogelijk is, is dit voor de provincie een terugvaloptie. Gedeputeerde Staten heeft per brief aan het college van de gemeente Huizen gevraagd om hierover een standpunt in te nemen.

Over dit artikel

Laatst bijgewerkt 28 april 2016

Reageer op dit bericht

De volgende velden zijn niet (juist) ingevuld:

Bron: Provincie